ประมวลภาพจากพิธีเปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๑๑