หน้าแรก
ประกาศผล
รายละเอียด
ประกวดวาดภาพ
ประกวดภาพยนตร์สั้น
ข่าวกิจกรรม
ติดต่อ
การประกาศผลการประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๘
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ (รอบชิงชนะเลิศ)

รางวัลชนะเลิศ
ทีมศิลปะสมคิด
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ทีม SAPA Art
โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ทีมซุปเปอร์ Art nf.
โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
ทีม Two Art
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จ.หนองคาย

รางวัลชมเชย จำนวน ๖ รางวัล
ทีม ๒ สิงห์พี่น้อง
โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
ทีม KKW Art
โรงเรียนกู่แก้ว จ.อุดรธานี
ทีมอนุบาลเพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี
ทีมช่อทองหลาง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
ทีม Yello Moon
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จ.หนองคาย
ทีม ๑ คนหัวหาย ๒ คนเพื่อนตาย
โรงเรียนหัวถนนวิทยา จ.ชลบุรี

ผลการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น (รอบชิงชนะเลิศ)

รางวัลชนะเลิศ
ทีมมารีวิทยา
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ทีมม๊าววว Production
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ทีม Condensee’
โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
ทีม CKW Shortfilm
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา

รางวัลชมเชย จำนวน ๖ รางวัล
ทีม Positive Club
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา จ.อุดรธานี
ทีม Various View
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จ.ปราจีนบุรี
ทีม HBT
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี
ทีมโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี
ทีม AYS Production
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทีม 2.9
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ.เพชรบุรี