ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ๖ ทีม
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ครั้งที่ ๑