เปิดรับสมัครประกวดผลงาน
๖ มิ.ย. ๖๐ - ๒๑ ก.ค. ๖๐
ส่งผลงาน
๖ มิ.ย. ๖๐ - ๒๑ ก.ค. ๖๐
ประกาศผลรอบคัดเลือก
๔ ส.ค. ๖๐
ประกาศรอบตัดสิน มอบรางวัล
๗ ก.ย. ๖๐
ข่าวสาร
ผลการตัดสินการประกวด "เยาวชนนักพัฒนา...The Young Developers" (รอบชิงชนะเลิศ)

ผลการตัดสินการประกวด "เยาวชนนักพัฒนา...The Young Developers" (รอบชิงชนะเลิศ)

ผลการตัดสินการประกวด "เยาวชนนักพัฒนา...The Young Developers" (รอบคัดเลือก)

ผลการตัดสินการประกวด "เยาวชนนักพัฒนา...The Young Developers" (รอบคัดเลือก)

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๙เอกสารประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่เอกสารประชาสัมพันธ์

"ใบสมัคร" เข้าร่วมกิจกรรม

"ใบสมัคร" เข้าร่วมกิจกรรม

“เยาวชนนักพัฒนา” The Young Developers การประกวดโครงงานในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับการศึกษา- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - หรือเทียบเท่าเอกสารใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่นี้PDF : Application & Proposal Form JSN9.pdfWORD: Application & Proposal Form JSN9.docx