เยาวชนจิตสาธารณะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผ่านโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ปีที่ 11

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. พลเอกวิชัย แชจอหอ รองปลัดกระทรวง​กลาโหม​ เป็น​ประธาน​ในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงาน​ปลัด​กระทรวง​กลาโหม​ (ศรีสมาน) ทั้งนี้ โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้วยการเปิดเวทีให้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างพื้นฐานการทำความดีด้วยหัวใจ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านหัวข้อกิจกรรม “คิด ทำ อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังสังคมไทย” ซึ่งสอดคล้อง​กับนโยบาย​ของนายกรัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​กลาโหม​ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน และความรัก ความสามัคคี​ของคนในชาติ โดยมีน้องๆ เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 167 โครงการ จาก 52 จังหวัด และผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการชุมนุมสู่ชุมชน จ.นครศรีธรรมราช, โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวตามรอยพ่อ จ.อำนาจเจริญ, โครงการ พัฒนาอาชีพเกษตรกรเลี้ยงไก่ด้วยอาหารไก่สูตรเพิ่งความแข็งแรงของแม่ไก่และสีของไข่แดง จ.ลำปาง, โครงการ ภาษาชุมชน จ.กาญจนบุรี, โครงการ ระบบเครือข่ายจิตอาสา UNCOMMON UNIQUE จ.อุดรธานี, โครงการ เสาหลักนำทางจากยางพารานวัตกรรมสู่ประโยชน์ชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี, โครงการ อาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน จ.พะเยา ทั้งนี้ การดำเนินโครงการกว่า10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเยาวชนได้ลงมือทำในสิ่งที่คิดออกมาเป็นชิ้นงานจริง และสร้างความตื่นตัวในกลุ่มเยาวชนเป็นอย่างมาก ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

เยาวชน 8 ทีม ต่างแยกย้ายไปดำเนินโครงการ โดยส่งภาพถ่ายมาให้ร่วมชื่นชม

บรรยากาศหลังการพิจารณาคัดเลือกมาราธอนเข้มข้น จากใจคณะกรรมการถึงน้องๆเยาวชนทุกท่านค่ะ

สิ้นสุดลงแล้วสำหรับ การพิจารณาให้คะแนนโครงการสาธารณประโยชน์ชุมชน ในโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่11 ซึ่งดำเนินการพิจารณาอย่างเข้มข้นมาราธอนสิบกว่าชั่วโมง ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แม้จะเหนื่อยล้า แต่อิ่มเอมยิ่งนักด้วยได้เห็นถึงความสามารถ ความตั้งใจและพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนที่ส่งมาถึงเราในรูปแบบของโครงการดีดีต่างๆจากทั่วประเทศทำให้เหนื่อยล้าแค่ไหนแต่คณะกรรมการทั้ง 3 ยังมีรอยยิ้ม...และพร้อมกันส่งมอบกำลังใจมาให้น้องๆเยาวชนที่ส่งโครงการมาร่วมประกวด ทุกๆโครงการ....ทีมงานแอดมินและทีมงานเบื้องหลังโครงการทุกคนขอแสดงความยินดี ขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกทีมนะคะ#จิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่11#คิดทำอย่างสร้างสรรค์รวมพลังสังคมไทย#โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย#การประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โครงการพี่อาสาพาน้องอ่านเขียน จาก จ.สงขลา

โครงการพี่อาสาพาน้องอ่านเขียน จาก จ.สงขลา (โครงการน่ารักๆ ที่เริ่มจากเยาวชนจากคณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย ว่าที่คุณครูในอนาคตกลุ่มหนึ่ง ที่เล็งเห็นปัญหาการอ่อนภาษาไทยของเด็กประถมในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาด้านการศึกษาในอนาคต ทั้งนี้เพราะภาษาไทยเป็นพื้นฐานของการศึกษาวิชาต่างๆ หากอ่อนภาษาไทยแล้วการศึกษาวิชาอื่นๆก็จะเป็นปัญหาตามมา .....นำไปสู่โครงการที่รวมตัวกันของรุ่นพี่รุ่นน้อง และความร่วมมือของผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ผอ.โรงเรียนประถม สมาคมผู้ปกครองของรร. และวัดใกล้ๆรร. ที่เข้าใจตรงกันและเห็นพ้องในการร่วมกันนำโครงการพิเศษ (โครงการพี่อาสาพาน้องอ่านเขียน รุ่นที่2นี้) สร้างกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีการต่างๆรวมถึงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ที่ตัวของพี่ๆเองทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่ต้องทำงานร่วมกันในการพัฒนาวิธีการและผลิตสื่อที่จะเอื้อให้น้องๆได้พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยไปด้วยกัน) ด้วยกำลังใจดีดีและความมุ่งมั่นทำให้โครงการเกิดขึ้นและต่อยอดไปได้ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ จ.สงขลา และ ความภูมิใจของ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยที่ได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนให้ดอกไม้สร้างสรรค์แห่งเยาวชนเกิดขึ้นและเบ่งบานต่อๆไป แอดมินขอร่วมชื่นชม...เรื่องดีดีที่ใครๆก็ทำได้ ดีใจๆที่ครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยขยายใหญ่ขึ้นทุกวัน

โครงการไกด์น้อยพาเที่ยวเมืองเชียงชื่น จากจ.สุโขทัย

โครงการไกด์น้อยพาเที่ยวเมืองเชียงชื่น จากจ.สุโขทัย (โครงการน่ารักๆ ที่เริ่มจากน้องๆกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความสนใจในเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเอง รวบรวมกำลังพลที่มีแนวคิดเดียวกันสนใจเรื่องเดียวกันเกิดเป็นเครือข่ายไกด์น้อยฯ.....ขอรับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีในแวดวงต่างๆทั้งวิชาการ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และ เกร็ดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้ต่างๆพัฒนาศักยภาพของทีม จนสามารถเป็นตัวแทนชุมชนไปเผยแพร่นำเสนอเรื่องราวของเมืองเชลียงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ให้ผู้มาเยี่ยมเยียนได้ร่วมชื่นชม) ด้วยกำลังใจดีดีและความมุ่งมั่นทำให้โครงการเกิดขึ้นและต่อยอดไปได้ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ จ.สุโขทัยและความภูมิใจของ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยที่ได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนให้ดอกไม้สร้างสรรค์แห่งเยาวชนเกิดขึ้นและเบ่งบานต่อๆไป แอดมินขอร่วมชื่นชม...เรื่องดีดีที่ใครๆก็ทำได้ ดีใจๆที่ครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยขยายใหญ่ขึ้นทุกวัน ใครผ่านไปจ.สุโขทัยอย่าลืมไปเยี่ยมชมและติดต่อขอใช้บริการไกด์น้อยกันนะคะ

โครงการดีดี จาก จ.ลำปาง "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยฝายน้ำตก น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน"

โครงการ ชื่อยาวที่สุดในปี10...."ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยฝายน้ำตก น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน" จาก จ.ลำปาง กับมุมมองประสบการณ์ จาก อ.ที่ปรึกษา ที่พาน้องๆคว้าทุนดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่10 โครงการดีดี จาก จ.ลำปาง โครงการน่ารักๆ ที่ทำให้เห็นภาพ นายอำเภอ ปลัด ป่าไม้ สารวัตร ทหาร ครู อาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน หนุ่มๆสาวๆ พระสงฆ์ นักเรียนประถม มัธยม หรือ กศน.ก็มีความเลอะเทอะได้พอๆกัน โครงการที่เดินทางฟรีด้วยคณะออฟโรดอ.งาว อาหารฟรี(ข้าวเหนียวร้อน ส้มตำ หมูเค็ม น้ำพริก ผักลวกรสเด็ดจากฝีมือพ่อหลวงแม่หลวงและชาวบ้าน) น้ำฟรี กาแฟฟรี(เสริฟอย่างหรูในกระบอกไม้ไผ่) ของหวานกล้วยน้ำฟรีเป็นเครือๆ ตลอดวัน) ด้วยกำลังใจดีดีและความมุ่งมั่นทำให้โครงการเกิดขึ้นและต่อยอดไปได้ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ จ.ลำปาง และ ความภูมิใจของ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยที่ได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนให้ดอกไม้สร้างสรรค์แห่งเยาวชนเกิดขึ้นและเบ่งบานต่อๆไป แอดมินขอร่วมชื่นชม...เรื่องดีดีที่ใครๆก็ทำได้ ดีใจๆที่ครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยขยายใหญ่ขึ้นทุกวัน

โครงการ มัธยมด่านขุนทด รวมใจหวงป่าตามรอยพ่อ จาก จ.นครราชสีมา

โค้งสุดท้าย กับมุมมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น้องๆได้รับจากการร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่10 โครงการ มัธยมด่านขุนทด รวมใจหวงป่าตามรอยพ่อ จาก จ.นครราชสีมา (โครงการน่ารักๆ ที่เริ่มจากการปลูกฝังของสถาบันไปสู่น้องๆเยาวชนโครงการ ที่น้องๆ ริเริ่มพัฒนาพท.รกร้างในรร.ให้กลายเป็นแหล่งความรู้ด้านพรรณไม้ + การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ด้วยการบวชป่าพิธีกรรมทางวัฒนธรรมและดีต่อใจ + คิดหาแนวทางในการต่อยอดโครงการด้วยวิธี "ต้นไม้สายรหัส" พี่ปลูกน้องปลูกน้องๆรุ่นต่อๆไปตามสายรหัสมีหน้าที่ดูแลสานต่อ แถมขานรับด้วย คุณครูกับคะแนนจิตพิสัยในการสร้างวินัยของน้องๆเยาวชนควบคู่ไปกับ การดูแลรักษาต้นไม้สายรหัสให้เติบโตงอกงาม ....ต่อยอดไปถึงการขยายโครงการไปยังพท.ข้างๆโรงเรียน ที่ร่วมเป็นเครือข่ายโครงการกับน้องๆเยาวชน) ด้วยกำลังใจดีดีและความมุ่งมั่นทำให้โครงการเกิดขึ้นและต่อยอดไปได้ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และ ความภูมิใจของ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยที่ได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนให้ดอกไม้สร้างสรรค์แห่งเยาวชนเกิดขึ้นและเบ่งบานต่อๆไป แอดมินขอร่วมชื่นชม...เรื่องดีดีที่ใครๆก็ทำได้ ดีใจๆที่ครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยขยายใหญ่ขึ้นทุกวัน

พี่ปุ้ม เปรมสุดา สันติวัฒนา

ขอขอบคุณพี่ปุ้ม เปรมสุดา สันติวัฒนา พี่สาวคนสวย อารมณ์ดี เสน่ห์ล้นหลาม พลังงานเหลือเฟือ ที่ฝากรอยยิ้ม คำแนะนำ กำลังใจ ไอเดีย และแรงเชียร์ มาถึงน้องๆเยาวชนให้ร่วมกันแสดงออกถึงแนวคิดเชิงบวก และ มุมมองสร้างสรรค์ที่มีกับชุมชน สังคม และประเทศของเรา ผ่านการส่งโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์มาแลกเปลี่ยนกันนะคะ

พี่ต้นกล้า ชัยอนันต์ ปันชู

คลิปนี้ ใครไม่ได้ฟังถือว่าพลาดนะจ๊ะ พี่ต้นกล้า ชัยอนันต์ ปันชู พี่ชายคนเก่ง ผู้ประกาศข่าว นักกิจกรรมตัวยง กับคำแนะนำ ขั้นตอน แนวทาง เริ่มต้น เตรียมโครงการ อย่างน่าสนใจ ไม่อยากให้น้องๆเยาวชนพลาดโอกาสนี้นะคะ ร่วมกันแสดงออกถึงแนวคิดเชิงบวก และ มุมมองสร้างสรรค์ที่มีกับชุมชน สังคม และประเทศของเรา ผ่านการส่งโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ในแนวทางของเรากันนะคะ

พระมหาสมปอง

กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ พระมหาสมปองที่เมตตาร่วมให้กำลังใจและมุมมองสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องๆเยาวชน ครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยค่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่ๆทีงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังช่อง3ที่ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบนะคะ อบอุ่นหัวใจ

พี่ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน ผู้สือข่าวช่อง workpoint

ขอบคุณ พี่ปอเปี๊ยะ กาลเวลา และผู้ใหญ่ใจดีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังจาก เวิร์คพอยท์ช่อง23สำหรับคำแนะนำกำลังใจและร่วมประชาสัมพันธ์ให้การสนับสนุนต้อนรับโครงการอย่างอบอุ่นค่ะ

พี่วินน์ วาทิต โสภา จากช่อง7HD

พี่วินน์ วาทิต โสภา พี่ชายคนเก่งเป็นนักกิจกรรมจิตอาสาตัวยงอีกคนจากช่อง7HD มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานจิตอาสา เป็นไอเดีย พร้อมรอยยิ้ม คำแนะนำ กำลังใจ และแรงเชียร์ ชวนให้น้องๆเยาวชนร่วมกันแสดงออกถึงแนวคิดเชิงบวก และ มุมมองสร้างสรรค์ที่มีกับชุมชน สังคม และประเทศของเรา ผ่านการส่งโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันนะคะ ใครที่ยังลังเล มาให้ไวๆนะ โครงการที่เข้าตาเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณา 8 ทีมสุดท้าย ที่จะได้ไปต่อ ด้วยทุนไปดำเนินโครงการให้เป็นจริงนะคะ ทีมที่ไม่ได้ไปต่อ ไม่ต้องเสียใจ ได้ฝึกฝนการเขียนนำเสนอโครงการ และได้ประกาศนียบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทุกทีมเลยจ้ะ

ข่าวดีจ้า! ขยายเวลาส่งโครงการ ถึง 4 ก.ค. นี้

ปุกาดๆๆ ข่าวดีข่าวด่วนจ้า!!!...เนื่องจากได้รับแจ้งจากหลายๆสถาบันถึงการที่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมลอตหนึ่งเกิดการสูญหายระหว่างการจัดส่งทำให้หลายๆสถาบันได้รับข่าวช้ากว่าที่ควร....ทางทีมงานจึงได้หารือกับท่านคณะกรรมการและผู้ใหญ่ใจดี ในการปรับกำหนดการส่งงานเพื่อชดเชยเวลาให้น้องๆที่เสียโอกาสโดยขยายเวลาส่งโครงการอีก4วัน ถึง เที่ยงคืนวัน พฤ. ที่ 4 กรกฎาคม นี้ นะจ๊ะ.....น้องๆที่เสียใจว่าส่งไม่ทัน ดีใจได้แล้วส่วนน้องๆที่ส่งแล้ว หากต้องการเพิ่มเติมข้อมูลใดๆสามารถทำได้เช่นกัน โดยประสาน มาทางพี่แอดมินได้เลยค่ะ

อาจารย์นงนุช ถาวรวงศ์ ผอ.กศน. อำเภองาว

อาจารย์นงนุช ถาวรวงศ์ ผอ.กศน. อำเภองาว ผู้คว้ารางวัลที่ปรึกษาดีเด่น จากการประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ครั้งที่10 ไปครอง ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พี่ๆมาแบ่งปันประสบการณ์และสิ่งดีดีที่ได้รับจากการร่วมโครงการ ร่วมเป็นครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยด้วยกัน

ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลื้มใจ ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนมุมมองประชาสัมพันธ์ แต่ยังนำทำจริงจัง เป็นแนวดำเนินงานด้านจิตสำนึกรักเมืองไทยในแบบขององค์กรอีกด้วย ขอบพระคุณท่าน ประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่กรุณาแบ่งปันมุมมองและกิจกรรมที่ทางหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ทำ ตามแนวทางจิตสำนึกรักเมืองไทยในแบบของกิจกรรมหน่วยงานอย่างน่าชื่นชม ร่วมสร้างจิตสำนึกรักเมืองไทยในรุูปแบบของตัวเอง

พี่ชินดนัย มีชัย ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการจากช่องThaiPBS

ขอบคุณพี่ชินดนัย มีชัย ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการสุดหล่อจากช่องThaiPBS ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พี่ๆจากเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ไทยพีบีเอส ทุกท่านนะคะที่ให้การตอบรับ กำลังใจ ให้คำแนะนำ และ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี11 อย่างดีเยี่ยมจริงๆ อบอุ่นใจเป็นที่สุด

พี่หยก รินรดา รวีเลิศ ผู้ประกาศข่าวช่อง workpoint

ขอบคุณทุกรอยยิ้ม กับคลิปไอเดียและและกำลังใจที่พี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน สละเวลา ส่งแรงใจมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจไปถึงน้องๆเยาวชน ครั้งแล้วครั้งเล่า ปีแล้วปีเล่า ส่งคลิปให้ต่อยังน้องๆครูอาจารย์ทุกท่านตรงนี้นะคะ จะรอชื่นชมมุมมองความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆเยาวชนเพื่อสังคมและชุมชนของน้องๆค่ะ ขอบคุณพี่หยก คนสวย รินรดา รวีเลิศ และ ผู้ใหญ่ใจดีที่workpointnews / มูลนิธิเวอร์คพอยท์ ทุกท่านค่ะ

พี่กุ๊กไก่ สุภาพร เอ็ลเดรจ ผู้ประกาศข่าวช่องThaiPBS

ขอบคุณพี่กุ๊กไก่คนสวย สุภาพร เอ็ลเดรจ ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการคนเก่ง ช่องThaiPBS ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พี่ๆจากเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ไทยพีบีเอส ทุกท่านนะคะที่ให้การตอบรับ กำลังใจ ให้คำแนะนำ และ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี11 อย่างดีเยี่ยมจริงๆ อบอุ่นใจเป็นที่สุด

พิธีเปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11

เมื่อ 14 มิ.ย.62 พล.อ.อ.ปรเมศร์ เกษโกวิท รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(พื้นที่ศรีสมาน) โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เยาวชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 15 – 25 ปี เข้าร่วมโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11” โดยการร่วมส่งโครงการในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “คิด ทำ...อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย” โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.62

พี่บอล ธีรวัฒน์ และ พี่จิ๊บ วรรณศิริ ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย

ขอบคุณ พี่ๆใจดีแห่งสำนักข่าวไทย พี่บอล ธีรวัฒน์ และ พี่จิ๊บ วรรณศิริ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกๆท่านที่ สำนักข่าวไทย MCOT ทุกท่าน ที่กรุณาให้การตอบรับสนับสนุนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่11นี้อย่างอบอุ่น ขอบคุณรอยยิ้ม ข้อคิด และกำลังใจ ส่งไปยังน้องๆและสถาบันครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทย

พี่ณฉัตร กวิยณัฏฐ์ แฮร์มันน์ หมอผีไซเบอร์ แห่งเพรงลับแล ช่อง8

ขอบคุณ พี่ณฉัตร กวิยณัฏฐ์ แฮร์มันน์ หมอผีไซเบอร์คนสวย แห่งเพรงลับแล ช่อง8 สำหรับมุมมองดีๆ กำลังใจ และไอเดียในการคิดโครงการ หวังว่ากำลังใจจากพี่ณฉัตรจะส่งตรงไปถึงน้องๆครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยทุกคนให้คิดโครงการดีดี โดนโดน ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน จนถึงประเทศของเรา เข้าตาคณะกรรมการคว้าทุนดำเนินโครงการไปทำให้เป็นจริงนะคะ พี่ๆแอดมินก็เอาใจช่วยและปูเสื่อรอร่วมชื่นชมมุมมองไอเดียความคิดสร้างสรรค์จากน้องๆเยาวชนเช่นกัน

พี่ฐปนัท สัตยานุรักษ์ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ

จาก ประสบการณ์การร่วมกิจกรรมกับครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยหลายครั้งหลายที่ สู่กิจกรรมในปีนี้ กับบทบาทหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ของพี่จอร์จ ฐปนัท น่าจะมีอะไรสนุกๆไม่แพ้กัน ...ไว้พบกันนะคะ

พี่สอง ประภาศรี สภานนท์

ขอบคุณ พี่สอง ประภาศรี สภานนท์ และผู้ใหญ่ใจดีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังจากเวิร์คพอยท์ช่อง23 สำหรับคำแนะนำกำลังใจและร่วมประชาสัมพันธ์ให้การสนับสนุนต้อนรับโครงการอย่างอบอุ่นสุดจัดค่ะ

พี่นุ่น ชุติมา พึ่งความสุข ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย

ขอบคุณ พี่ชุติมาคนสวยแห่งช่อง9 MCOT HD ขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ผู้บริหารจากช่อง9 mcot HD และ สำนักข่าวไทย สำหรับทุกคำแนะนำกำลังใจและร่วมประชาสัมพันธ์ให้การสนับสนุนต้อนรับโครงการอย่างอบอุ่นค่ะ

พี่ฝ้าย ธนวรรณ เถาว์มูล จากรายการบ้านพระราม4

ขอบคุณพี่ฝ้าย ธนวรรณ คนสวย จาก บ้านพระราม4 สำหรับข้อคิดไอเดียดีๆและกำลังใจที่ฝากมาให้น้องๆนะคะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกๆท่านที่ ให้การตอบรับสนับสนุนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่11นี้อย่างอบอุ่นมาก ขอบคุณรอยยิ้ม ข้อคิด และกำลังใจ ส่งไปยังน้องๆและสถาบันครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยทุกคน ขอบคุณจากใจค่ะ

พี่หมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์

ขอบคุณ พี่หมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ สำหรับกำลังใจ และ ให้การสนับสนุนโครงการอย่างน่ารักกกกกกก ก.ไก่ล้านตัว หวังว่ากำลังใจจากพี่หมอเจี๊ยบจะส่งตรงไปถึงน้องๆครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยทุกคนให้คิดโครงการดีดี โดนโดน ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน จนถึงประเทศของเรา เข้าตาคณะกรรมการคว้าทุนดำเนินโครงการไปทำให้เป็นจริงนะคะ

พี่วุธ อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร

ขอบคุณ พี่วุธ อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ศิลปินมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านการถ่ายแบบ การประกวด การแสดง ละคร ภาพยนต์ โฆษณา ละครเวที นักจัดรายการวิทยุ นักดนตรี นักกีฬา และ ศิลปินนักวาดภาพ จนถึงบทบาทการเป็น ผู้กำกับการแสดง พี่วุธทำมาหมดแล้วแถมพี่วุธยังสามารถแบ่งเวลาเป็นเจ้าของคาเฟ่น่ารัก และ ยังทำธุรกิจส่วนตัวอีกด้วย เก่งรอบด้านขนาดนี้พี่วุธยังหาเวลาตอบแทนสังคมอย่างสม่ำเสมออีก ครั้งนี้พี่วุธออกปากอาสามาร่วมให้กำลังใจกับน้องๆด้วยตัวเองเลยทีเดียว.....ทำเอาทีมงานแอดมินเป็นปลื้มและชื่นชมมากๆค่ะ ขอบคุณอีกครั้ง พี่วุธ อัษฎาวุธ พี่ชายใจดี สำหรับกำลังใจ และ ให้การสนับสนุนโครงการร่วมให้ข้อคิดมุมมองและส่งกำลังใจให้น้องๆครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยอย่างยิ่ง

ท่านชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีอีกท่าน ท่านชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ให้โอกาสคณะทำงานโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยได้เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ข้อแนะนำ ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานในสังกัด แถมยังฝากประเด็นข้อคิดในการทำงานและไอเดียในการคิดและดำเนินโครงการไปถึงน้องๆเยาวชนอย่างน่าสนใจอีกด้วย

พี่บิ๊กจ๊ะ สาธิต กรีกุล แห่งช่อง3

ขอขอบคุณ พี่บิ๊กจ๊ะ สาธิต กรีกุล แห่งช่อง3 พระราม4 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกๆท่านที่ ให้การตอบรับสนับสนุนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่11นี้อย่างอบอุ่น ขอบคุณรอยยิ้ม ข้อคิด และกำลังใจ ส่งไปยังน้องๆและสถาบันครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยทุกคน ขอบคุณจากใจค่ะ

พี่ไท รณชัย และ พี่แป๋ว พัทรวี บุญประเสริฐ แห่งไนน์เอ็นเตอร์เทน

ขอบคุณ พี่ไท รณชัย และ พี่แป๋ว พัทรวี บุญประเสริฐ แห่งไนน์เอ็นเตอร์เทน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกๆท่านที่ ไนน์เอ็นเตอร์เทน MCOT และ สำนักข่าวไทยทุกท่าน ที่กรุณาให้การตอบรับสนับสนุนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่11นี้อย่างอบอุ่น ขอบคุณรอยยิ้ม ข้อคิด และกำลังใจ ส่งไปยังน้องๆและสถาบันครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทย

คู่ข่าวคู่ซี้ พี่รัชนีย์และพี่กำภู ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย

ขอบคุณ พี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง จากสำนักข่าวไทย ช่อง9 mcot คู่ข่าวคู่ซี้พี่รัชนีย์และพี่กำภูสำหรับคำแนะนำกำลังใจและร่วมประชาสัมพันธ์ให้การสนับสนุนต้อนรับโครงการอย่างอบอุ่นค่ะ

พี่กระเต็น พี่ธีระ และ พี่ตาล 3 ทหารเสือแห่งเรื่องเด่นเย็นนี้

ขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่าน พี่กระเต็น พี่ธีระ และ พี่ตาล 3ทหารเสือแห่งเรื่องเด่นเย็นนี้ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกๆท่านที่ ให้การตอบรับสนับสนุนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่11นี้อย่างอบอุ่น ขอบคุณรอยยิ้ม ข้อคิด และกำลังใจ ส่งไปยังน้องๆและสถาบันครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยทุกคน

พี่เดย์ ไทเทเนี่ยม

ขอบคุณ พี่เดย์ ไทเทเนี่ยม ที่ช่วยร่วมส่งกำลังใจและร่วมประชาสัมพันธ์โครงการไปยังน้องๆเยาวชนค่ะ WE love you too!!

ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณ คณะผู้ใหญ่ใจดีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ได้ ดำเนินมาจนถึงปีที่11 ในปีนี้ ขอบคุณ ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โอกาสคณะทำงานโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยได้เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ข้อแนะนำ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯไปยังหน่วยงานในสังกัดตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้อย่างดียิ่ง และยังได้กรุณาฝากประเด็นข้อคิดในการทำงานด้วยจิตที่สำนึกรักในความเป็นไทยในชุมชนและประเทศของเราตามกำลังความสามารถให้ยั่งยืนไปถึงสถาบันการศึกษาและน้องๆเยาวชนอย่างน่าสนใจอีกด้วย ดีใจดีใจที่ครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยขยายใหญ่ขึ้นทุกวัน

คุณอุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ - ผู้ประกาศข่าวช่อง workpoint

ยินดีต้อนรับสู่โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี11 (พันเอก สุวเทพ ศิริสรณ์ - ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)

ยินดีต้อนรับสู่โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี11 (พลตรี ยุทธนินทร์ บุนนาค - เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)

ประกาศแจ้งข่าว โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่๑๑

ประกาศแจ้งข่าวกันวันนี้ ♡เตรียมทีมให้พร้อม (เยาวชน อายุ15-25ปี กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย/อาชีวะ/อุดมศึกษา หรือ กศน. รวมทีมให้ได้10คน+อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ1คน) ♡เตรียมโครงการและข้อมูลให้พร้อม (โครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชน เป็นไปได้จริง/คุ้มค่า และ ยั่งยืน) ♡เริ่ม ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ♡ส่งโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ♡พิจารณาและประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

พิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี10

พิธีมอบรางวัล และ ปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๐วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศผล มอบรางวัลและพิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่๑๐

รางวัลขวัญใจมหาชน โรงเรียนพรหมารุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทีมอาสาสร้างสนามสร้างสุขสร้างปัญญา รางวัลที่ปรึกษาดีเด่น นางนงนุช ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน. อ.งาว ทีมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าด้วยฝายน้ำตก น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนรังษีวิทยา ทีม ขบวนการ5สีท้าหมอกควัน รางวัลดีเด่น 5 ทีม กศน. อ.งาว ทีม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าด้วยฝายน้ำตก น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ทีม มัธยมด่านขุนทดรวมใจหวงป่าตามรอยพ่อ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทีม อาสาสร้างสนามสร้างสุขสร้างปัญญา กลุ่มครูไทยใจอาสา มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม พี่อาสาพาน้องอ่านเขียน รุ่นที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง ทีม ไกด์น้อยพาเที่ยวเมืองเชียงชื่นรางวัลดีเด่น กศน. อ.งาวรางวัลดีเด่น มัธยมด่านขุนทดรางวัลดีเด่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์รางวัลดีเด่น ม.ทักษิณรางวัลดีเด่น โรงเรียนเมืองเชลียงรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นถ่ายภาพร่วมกัน

พิธีเปิดงานมอบทุน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดงานมอบทุน จิตสำนึกรักเมืองไทยปี ๑๐

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ๖ ทีม

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ๖ ทีม

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ครั้งที่ ๑

ปิดรับสมัครโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 10

ขณะนี้การรับสมัครโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมประกวด ในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่10 ได้ปิดรับผลงานแล้ว.... ขอขอบคุณอีกครั้ง สำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ปรากฎทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่ร่วมให้การสนับสนุน ร่วมประชาสัมพันธ์ ร่วมให้กำลังใจ ร่วมให้แนวคิด มุมมองต่างๆกับน้องๆเยาวชน ทีมงานผู้ดำเนินการโครงการทุกคนขอขอบคุณจากใจค่ะ #ร่วมคิดร่วมทำรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๑๐เอกสารประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่เอกสารประชาสัมพันธ์