ประมวลภาพพิธีมอบทุนเพื่อนำไปดำเนินโครงการจำนวน 8 ทีม
จากการคัดเลือกที่เข้มข้นทั้งในรอบคัดเลือก จนถึงรอบสุมภาษณ์ จนได้ 8 ทีมที่ได้รับทุนดำเนินโครงการไปดำเนินให้เป็นรูปธรรม ภาพจากพิธีมอบทุนดำเนินโครงการและกิจกรรม Orientation โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการทั้ง3ท่าน และ พลตรี ยุทธนินทร์ บุนนาค เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)