ประมวลภาพจากพิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๑๑