เปิดรับสมัครประกวดผลงาน
วันนี้ - 30 มิ.ย. 62
ประกาศผล 15 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก
3 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
6 ก.ค. 62
โหวตรางวัลโครงการขวัญใจมหาชน
1 - 7 ก.ย. 62


ข่าวสาร
ประกาศแจ้งข่าว โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่๑๑

ประกาศแจ้งข่าว โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่๑๑

ประกาศแจ้งข่าวกันวันนี้ ♡เตรียมทีมให้พร้อม (เยาวชน อายุ15-25ปี กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย/อาชีวะ/อุดมศึกษา หรือ กศน. รวมทีมให้ได้10คน+อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ1คน) ♡เตรียมโครงการและข้อมูลให้พร้อม (โครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชน เป็นไปได้จริง/คุ้มค่า และ ยั่งยืน) ♡เริ่ม ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ♡ส่งโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ♡พิจารณาและประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

พิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี10

พิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี10

พิธีมอบรางวัล และ ปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๐วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศผล มอบรางวัลและพิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่๑๐

ประกาศผล มอบรางวัลและพิธีปิดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่๑๐

รางวัลขวัญใจมหาชน โรงเรียนพรหมารุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทีมอาสาสร้างสนามสร้างสุขสร้างปัญญา รางวัลที่ปรึกษาดีเด่น นางนงนุช ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน. อ.งาว ทีมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าด้วยฝายน้ำตก น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนรังษีวิทยา ทีม ขบวนการ5สีท้าหมอกควัน รางวัลดีเด่น 5 ทีม กศน. อ.งาว ทีม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าด้วยฝายน้ำตก น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ทีม มัธยมด่านขุนทดรวมใจหวงป่าตามรอยพ่อ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทีม อาสาสร้างสนามสร้างสุขสร้างปัญญา กลุ่มครูไทยใจอาสา มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม พี่อาสาพาน้องอ่านเขียน รุ่นที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง ทีม ไกด์น้อยพาเที่ยวเมืองเชียงชื่นรางวัลดีเด่น กศน. อ.งาวรางวัลดีเด่น มัธยมด่านขุนทดรางวัลดีเด่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์รางวัลดีเด่น ม.ทักษิณรางวัลดีเด่น โรงเรียนเมืองเชลียงรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นถ่ายภาพร่วมกัน

พิธีเปิดงานมอบทุน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดงานมอบทุน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดงานมอบทุน จิตสำนึกรักเมืองไทยปี ๑๐